Rukávová gastrektómia

Steps to perform the surgery:​

Preparation for surgery:

  1. Face-to-face consultation (or telephone consultation before this) with the bariatric surgeon.

  2. Necessary examinations: laboratory, EKG, echocardiogram, abdominal ultrasound, chest X-ray, gastroscopy, psychologist and anesthetist consultation. These can also be done at your local hospital, but the Duna Medical Center is happy to help you.

  3. For 2-4 weeks before surgery, a 'liver-shrinking' diet. The purpose of this is to improve the feasibility of the operation. The diet is a low-carbohydrate, 1,200 kcal/day diet prepared by our dietician.

  4. In the evening before surgery, given an anti-coagulation injection (at the Duna Medical Center or at home).​

On the day of the operation: Administrative admission to the surgery department of the Duna Medical Center. The operation lasts 90-120 minutes, under anesthesia. There are no catheters, no tubes, the wounds are sutured with absorbable sutures. 4 hours after awakening, the patients get up and go to the toilet, with assistance. Additional mobilization every 2 hours. At night, we use a compression foot pump, which is the most effective tool against the formation of a hematoma.​

1st day after surgery: Specialist visit. If there is no problem, fluid intake can be started orally. Blood test check.​

2nd day after surgery: Specialist visit. If everything goes according to plan, the final report will be issued and you will leave the Surgery Department of the Duna Medical Center.​

A blood thinner injection is required for another 10 days. Planned specialist check-up in 6-8 weeks. We will send a detailed description of the post-surgery follow-up to your general practitioner, but if required, the private general practitioner of the Duna Medical Center is also available to carry it out.

Unsure what to do after surgery?
Please watch this:

Operácia sleeve (tubulizácia žalúdka) je jednou z najnovších operácií na zníženie telesnej hmotnosti, pri ktorej sa pôvodný objem žalúdka, asi 1500 ml, zníži na 180 ml. Vďaka tomu pacient vie menej jesť a po jedle sa rýchlo rozvinie pocit sýtosti. Operácia sa uskutočnila prvýkrát v rokoch 2000, ale dnes sa táto intervencia týka jednej tretiny operácií na redukciu hmotnosti. Pacienti zaznamenajú 60-70% zníženie nadváhy 18-24 mesiacov po operácii a signifikantne sa zlepšujú aj súvisiace ochorenia patologickej obezity. Chirurgický zákrok sa vykonáva pomocou laparoskopickej techniky (kľúčovej dierky) pomocou 5 malých rezov (vo veľkosti 5 - 10 mm). Dĺžka operácie je 60 až 90 minút. Najväčším chirurgickým rizikom je krvácanie a zlyhanie „anastomózy“ (tzv. leak) medzi stenami žalúdka, ktoré môžu byť prítomné v 2%. Pacienti zvyčajne vstávajú 4 hodiny po operácii a idú na toaletu. Počas operácie sa nepoužívajú katétre. Dvanásť hodín po operácii môžu pacienti piť tekutiny a na druhý deň po operácii idú domov so sprievodom. Diétny plán pripravený dietetikom by mal pokračovať 6 týždňov po operácii a pevná strava sa môže konzumovať po 6 týždňoch. Po ukončení procedúry sa môže vyvinúť reflux kyseliny a toto ochorenie sa môže zhoršiť.

Sleeve gastrectomy

Mr Vasas has a personal experience of more than 720 RYGB procedures (figure up to and including Oct 2022) acting as a primary surgeon, and has a rate of zero for both incidents of anastomotic leak and mortality. All his surgery data is uploaded onto the National Bariatric Surgery Registry and is publicly accessible .